Välkommen

Välkommen till Ren Pedagogik i Sápmi.

Ren Pedagogik i Sápmi framställer och utvecklar samiska läromedel med hjälp av IT för digitalisering och animering. Vårt mål är att utveckla och förnya pedagogiken samtidigt som vi vill bevara de traditionella pedagogiska metoderna.

Våra läromedel förmedlar kunskap om samiska traditioner, liv och kultur.

Buolla är ute på en ny turné med samiska teatern. Det är en interaktiv föreställning, som turnerar runt om  landet just nu.
Lulesamiska centret i Norge Arran, håller på att trycka Buolla på lulesamiska och även göra en ljudbok av Buolla, även den på lulesamiska.
Boken är också översatt till nordsamiska och engelska, men ännu inte tryckt. Finansiering söks för översättning på Umesamiska, samt sydsamiska.

En helt ny barnbok planeras också. Projektet har precis startat och är ännu inte namngivet.